Európai Unió

Magyarország számára az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően számos új jogi lehetőség kínálkozik, egyúttal azonban sok olyan kötelezettséggel is számolni kell, amelyek ismerete napjainkban elengedhetetlen.

Európai Unió

 

Fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unió joganyagát, a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság gyakorlatát ügyfeleinkkel megismertessük, továbbá a hazai polgári peres eljárás során az ún. előzetes döntéshozatali eljárás szakszerű igénybevételében segítséget nyújtsunk.

Figyelemmel arra, hogy irodánkban európai jogi szakjogász is dolgozik, valamint több munkatársunk foglalkozik az Európai Unió és a nemzeti jogok egymáshoz való viszonyának kérdéseivel, az uniós jog gyakorlati alkalmazásának nehézségeivel, az így felhalmozott tapasztalatot azon ügyfeleink számára is eredményesen tudjuk kamatoztatni, akik az Európai Unió jogrendszerében szeretnének eligazodni.

Irodánk munkatársai számára kötelező az Európai Unió jogára vonatkozó szakképzésben, nemzetközi jogászkonferenciákon való részvétel.

Comments are closed.