Hiteles fordítás

A Simonfay & Partners fordítói tevékenységet is végez, amelyen belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Fordítás
  • Lektorálás
  • Fordításhitelesítés
  • Tolmácsolás

A szakfordítást, fordításhitelesítést, lektorálást és tolmácsolást ügyfeleink számára magas színvonalon magyar, német, angol és francia nyelven vállaljuk.
Az irodánk által készített hitelesített fordításokat a magyarországi és EU tagországok hatóságai (bíróságok, közigazgatási szervek, stb.) elfogadják. A dokumentumok fordításának megfelelőségéért Dr. Simonfay Géza jogi felelősséget vállal.
A fordítások hitelesítésére Dr. Simonfay Géza, Ausztriában bejegyzett hivatalos szakfordító részére az 1967. évi 24. törvényerejű rendelet (Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról) 22. és 23. cikke ad lehetőséget. Mivel irodánk alapítója, Dr. Simonfay Géza Ausztriában bejegyzett hivatalos tolmács, illetve fordító, így az általa Ausztriában hitelesített okirat, az említett nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon további hitelesítésre nem szorul, vagyis egyenértékű az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített okirattal.
Irodánk fordítói tevékenységének díjszabása versenyképes, amely a fordítás típusától, a fordítási nyelvtől, valamint a vállalási határidőtől függ.
Ügyfeleinket a faxon (061 269 53 92), e-mailen (office@simonfay.hu) vagy személyesen eljuttatott fordítandó (hitelesítendő), lektorálandó irat alapján, haladéktalanul tájékoztatjuk árajánlatunkról.

2013. január 1-től érvényes áraink:
Alábbi áraink a Magyarországon leadott rendelésekre érvényesek.

Egyszerű iratok
személyi okmányok
(anyakönyvi kivonatok /születési, házassági, halotti/, erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány, útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, tb-kártya, adókártya)
közjegyzői hitelesítés, apostille, cégkivonat
szakmunkás bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, diploma
Egyéb iratok
Minden olyan irat, amely nem esik a fenti kategóriába (pl. szerződés, végrendelet, jogszabály, szakvélemény, orvosi iratok, hatóságok által kiadott végzések, engedélyek, műszaki dokumentáció, peres iratok, egyetemi index, levelezés, kereskedelmi iratok: megrendelések, számlák).
Elszámolás, fordítási díj
A fordítás elszámolása alapja a célnyelvi (a fordított) szöveg bruttó (azaz szóközökkel együttesen értendő) leütésszáma. 1 oldal = 1500 bruttó leütés.

Hiteles fordítás esetén
Egyszerű irat (lásd fent): 1 oldal 6.000,- Ft + áfa
Normál irat (lásd fent): 1 oldal 7.000,- Ft + áfa
Az 1 oldal mennyiséget nem elérő megrendelés esetén 4.000,- Ft + áfa
Lektorálás 3.500,- Ft + áfa
A hitelesítési díj dokumentumonként 1.500,- Ft + áfa
Normál (hitelesítés nélküli)
Fordítás esetén 1 oldal díja: 6.000,- Ft + áfa
Az 1 oldal mennyiséget nem elérő megrendelés
esetén legkisebb vállalási díjunk
4.000,- Ft + áfa

Határidőszámítása: Az adott munkanap akkor számít teljes, a határidőbe beszámítható munkanapnak, ha a fordítást 12 óráig eljuttatják hozzánk.
Az egyszerű iratok vállalási határideje 2 munkanap.
Egyéb iratok esetén a határidőt mindig a megrendelőnkkel folytatott egyeztetés alapján határozzuk meg.
Irányadó mennyiség 12.500,- leütés / nap.
Sürgősségből eredő felár

A fentiekben meghatározott napi mennyiséget meghaladó mennyiség esetén a határidőtől és a mennyiségtől függően 50-100%-os felárat számolunk fel, amely minden estben a megrendelőnkkel folytatandó egyedi megbeszélés tárgyát képezi.

 


22. Cikk
(1) Az egyik Szerződő Állam bírósága, közjegyzője, vagy államigazgatási hatósága által kiállított olyan közokiratot, amelyet hivatalos aláírással és hivatalos pecséttel láttak el, a másik Szerződő Államban is megilleti a közokiratok bizonyító ereje. Ugyanez vonatkozik azokra az egyéb belföldi okiratokra is, amelyeket a kiállítás helye szerinti Szerződő Állam joga értelmében a közokiratok bizonyító ereje illet meg. (2) Ugyanez a bizonyító erő illeti meg a magánokiraton levő aláírás valódiságának olyan igazolását, amelyet az – egyik Szerződő Állam bírósága, államigazgatási hatósága, vagy közjegyzője vezetett az okiratra.

23. Cikk
A 22. Cikk (1) bekezdésében említett olyan okirat – ideértve az aláírás valódiságának igazolását is -, amelyet a bíróság, államigazgatási hatóság, vagy az okiratot kiállító személy hivatalos aláírással és hivatalos pecséttel látott el, a másik Szerződő Államban való felhasználás során további hitelesítésre nem szorul.

Comments are closed.