Munkatársak

Ügyvédek
simonfay_geza Mag. Dr. Simonfay Géza
Magyar és osztrák ügyvéd, valamint Ausztriában bejegyzett német, angol, francia és magyar nyelvű igazságügyi, bírósági szakfordító és tolmács.
A Bécsi Ügyvédi Kamara tagja 1990-től, a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett külföldi jogi tanácsadó 1999-től, európai közösségi jogász 2004-től, bejegyzett ügyvéd 2007-től.
Tanulmányait a Bécsi Jogtudományi Egyetemen és a Bécsi Diplomáciai Akadémián végezte. Az ENSZ Fejlesztési Program keretén belül néhány évig Nyugat-Afrikában az ENSZ fejlesztési támogatási szervezeténél dolgozott, majd 1980-ig az IMMUNO AG és a Mobil Oil Austria jogi osztályának volt a munkatársa. A Steyr-Daimler-Puch AG jogi osztályának vezetőjeként 1989-ig, ezt követően pedig két évig a Goriany, Jakobljevich & Partners Ügyvédi Iroda partnereként dolgozott.
A nemzetközi EUROLAW csoportnak (European Business Lawyers) (www.eurolaw.eu) 1992 óta alapító tagja. Dr. Simonfay Géza a Simonfay & Partners Irodának 1991 óta vezetője.
A német és magyar nyelven kívül folyékonyan beszél angolul és franciául.
Főbb szakterületei: nemzetközi választottbírósági eljárások, társasági jog, ingatlanjog, beruházási jog, nemzetközi magánjog, polgári peres eljárások, büntetőjog.
hantos_adam Dr. jur. Dr. med. Hantos Ádám 
A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd.2001-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt megelőzően, 1999-ben orvosi diplomát szerzett a budapesti Semmelweis Egyetemen. Egyetemi tanulmányait részben külföldön (Heidelberg, Strasbourg, Párizs) végezte. Jogi tanulmányai után egy német alapítású nemzetközi ügyvédi irodában (Haarmann, Hemmelrath) és egy bécsi klinikacsoportnál (Humanomed) dolgozott. 2003-ban a Párizsi Denis Diderot Egyetemen kórházmenedzsmentből másoddiplomát szerzett. Irodánkhoz 2002 januárjában csatlakozott.Ügyvédként balesetben sérült személyek, betegek, orvosok, egészségügyi szolgáltatók és biztosítók képviseletét látja el kártérítési és egészségügyi joggal kapcsolatos szakterületeken (pl. közlekedési balesetek, üzemi balesetek, orvosi műhiba perek, gyógyszerjog, praxisjog, egészségügyi intézmény privatizáció, stb.). A személyi sérüléssel járó baleseteket, valamint az orvosok ellen indított kártérítési pereket orvosi szemszögből is képes megítélni.Folyékonyan beszél németül, franciául és angolul.Főbb szakterületei: egészségügyi jog, baleseti kártérítés gazdasági jog, társasági jog, ingatlanjog, nemzetközi jog, peres eljárások.
izeli_szilvia Csapainé Dr. Izeli Szilvia 
A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd.Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2003-ban szerzett jogi diplomát. Az egyetem elvégzését követően a Jakucs és Társai Ügyvédi Irodánál dolgozott ügyvédjelöltként. 2007 júniusa óta ügyvédként dolgozik. A Páneurópa Jogász Unió keretén belül internet jogi szakértői képesítést szerzett 2002-ben.Folyékonyan beszél németül, továbbá társalgási szintű angol és francia nyelvtudással rendelkezik.Főbb szakterületei: társasági jog, agrárjog, ingatlanjog, beruházási jog, nemzetközi magánjog, polgári peres eljárások.
furi_gabriella Dr. Füri Gabriella LL.M. 
A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2003-ban szerzett jogi diplomát. A Ludwig Maximiliens Universität jogi karán, Németországban 2004-ben master fokozatot (LLM) szerzett német jogból. Dr. Füri Gabriella 2005 márciusa óta dolgozik irodánkban.Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán adójogi szakjogász posztgraduális képzésben vesz részt.Folyékonyan beszél németül, továbbá társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkezik.Főbb szakterületei: társasági jog, ingatlanjog, adójog, nemzetközi magánjog, polgári peres eljárások.
gal_anna Dr. Gál Anna
A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd.Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2005-ben szerzett jogi diplomát. Az egyetem elvégzését követően a Budapesti 384. sz. Ügyvédi Irodánál dolgozott ügyvédjelöltként, ahol kártérítési jogra és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákra szakosodott. Irodánkhoz 2009. júliusában csatlakozott, 2009. augusztusa óta ügyvédként dolgozik. 2010 május óta betegjogi képviselő.Folyékonyan beszél angolul, továbbá társalgási szintű német nyelvtudással rendelkezik.Főbb szakterületei: kártérítési jog, egészségügyi jog, polgári peres eljárások, ingatlanjog, társasági jog.
nagy_vera Dr. Nagy Vera LL.M
A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd és európai jogi szakjogász.2001-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.Az egyetemi évek alatt két szemesztert tanult Franciaországban az Angers-i Jogtudományi Egyetemen, ezzel egy időben kutatási ösztöndíjjal uniós terminológiát tartalmazó glosszárium kidolgozásában vett részt. A diploma megszerzését követően a francia kormány ösztöndíjasaként a Nantes-i Jogtudományi Egyetemen szerződések jogából master fokozatot, majd az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben európai jogi szakjogász diplomát szerzett. Dr. Nagy Vera 2002 óta dolgozik irodánkban.2007 és 2011 között Luxemburgban élt, ahol az Európai Parlamentnél, majd tanácsosként az Európai Unió Törvényszékén dolgozott.Folyékonyan beszéli a német, francia, angol, cseh nyelveket, ezen kívül orosz és szlovák nyelvtudással is rendelkezik.
Főbb szakterületei: európai uniós eljárásjog és anyagi jog, nemzetközi magánjog, gazdasági jog, kereskedelmi jog, társasági jog, ingatlanjog, szerződések joga, beruházási jog, közigazgatási jog.
lengyel_gabi Dr. Lengyel Gabriella 
A Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd.2006-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Az ERASMUS program keretén belül 2005 és 2006 között két szemeszteren keresztül tanult a Mannheimi Egyetemen. Tanulmányai mellett szakmai gyakorlaton vett részt a Mannheimi Városi Bíróságon, illetve egy heidelbergi ügyvédi irodában. Dr. Lengyel Gabriella 2008 novembere óta ügyvédjelöltként, 2011 április óta pedig ügyvédként dolgozik irodánkban.Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem biztosítási szakjogász képzésén vesz részt.Folyékonyan beszél németül és franciául.
Főbb szakterületei: kereskedelmi jog, biztosítási jog, társasági jog, ingatlanjog, polgári peres eljárások.
Ügyvédjelöltek
herdliczka_zsofia Dr. Kneusel-Herdliczka Zsófia 
2002-ben külkereskedelmi asszisztens OKJ-s felsőfokú szakképesítést szerzett a Szókratész Külgazdasági Akadémián. Jogi tanulmányai közben egy évet Angliában töltött, majd 2009 nyarán végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2004 óta dolgozik irodánkban.
Folyékonyan beszél angolul és németül, továbbá latin nyelvismerettel rendelkezik.

molnar_erika Buzogányné Dr. Molnár Erika 
1984-ben humánpolitikai és ügyvitelszervezői képesítést szerzett az Államigazgatási Főiskolán, 2000-től ingatlanközvetítői és értékbecslői képesítéssel rendelkezik. 2009-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Irodánkban 1993 óta dolgozik irodavezetőként.Angol nyelvtudással rendelkezik.
antal_anett Dr. Antal Anett 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2012 nyarán szerzett jogi diplomát.
2011 óta a Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület tagja.
Dr. Antal Anett 2012 júliusa óta irodánk munkatársa. Angol és német nyelvtudással rendelkezik.
Adminisztratív munkatársak
Csatári Ildikó 
Fordító- és tolmácsiroda
juhasz_emese Juhász Emese
1997-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1998-ban ugyanitt fordító- és tolmácsképesítést szerzett. 1998 szeptembere óta dolgozik irodánkban.
2007-ben elvégezte a Pécsi Tudományegyetem kiadói szerkesztő és lektorképzését. A szakfordítás mellett szakkönyveket és ismeretterjesztő könyveket fordít, valamint folyóiratokban és antológiákban szépirodalmi fordításai is megjelennek.

varga_zsolt Dr. Varga Zsolt 
1997-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar, germanisztika és skandinavisztika szakon. Doktori tanulmányait az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében végezte, disszertációját 2006-ban védte meg.
2001-ben gazdasági szakirányban német szakfordító képesítést szerzett az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén.1998 óta szabadúszó szakfordító, munkanyelvei a német és a dán. Irodánkhoz 2009 októberében csatlakozott.

 

 

 

Comments are closed.