Szakterületek

Adójog

Irodánk könyvvizsgálókkal együttműködve az adójog számos területén nyújt tanácsadást.

 

Cégjog

Napi rendszerességgel látunk el jogi tanácsadói tevékenységet nagy-és középvállalkozások számára a társasági jog valamennyi területén:

  • Általános társasági jogi tanácsadás (cégalapítás, átalakulás, fúzió)
  • Vállalatfelvásárlási ügyletek (privatizáció, M&A)
  • Társaságok optimális működéséhez jogi háttér biztosítása
  • Cégek teljes körű jogi átvilágítása (due diligence)

Irodánk számos jelentős külföldi befektető képviseletét ellátja, megbízásaik alapján több jelentős magyar vállalat sikeres privatizációjának lebonyolításában működött közre, pl.:

  • Az egyik legnagyobb osztrák cipőgyártó vállalat többségi tulajdonszerzése egy magyarországi áruházláncban
  • Egy nagy francia műanyagipari cég magyarországi cégfelvásárlása
  • Az egyik legnagyobb osztrák bank befektetési leányvállalatának alapítása és képviselete
  • Az egyik legnagyobb francia olajipari cég magyarországi leányvállalatainak egyesülése és képviselete

 

Egészségügyi jog

Irodánk az egészségügyi jog területén széleskörű tapasztalattal rendelkezik, ezen belül praxisjog (praxis vétel-eladás), egészségügyi intézmény privatizáció, orvosi munkajogi szerződések, orvosi felelősség, orvosi műhiba perek, gyógyszerjog.

 

Energia jog

Jelenleg megújuló energiával foglalkozó cégek képviseletét látjuk el (tanácsadás szélerőművek telepítésével kapcsolatban).

 

Európai Unió joga

Mind a bécsi, mind a budapesti irodánk számottevő tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Irodánk különös gondot fordít munkatársai EU joggal kapcsolatos továbbképzésére. Több munkatársunk vett részt EU szakjogász továbbképzésen, egyik ügyvédünk pedig több EU-s intézménynél is dolgozott, így jelentős anyagi és eljárásjogi tapasztalattal rendelkezik az uniós jog megsértése miatt történő képviselet (közvetlen keresetek, közösségi védjegyekkel kapcsolatos keresetek, jogorvoslati eljárások) területén is.

 

Hitelügyletek

Számos külföldi (elsősorban német és osztrák) bank és más pénzintézet képviseletét ellátjuk magyar hitelfelvevőknek adott hitelek biztosításában.
A hitelszerződések, ill. ezek biztosítékainak (zálogszerződések, kezesség, stb.) elkészítését rendszeresen végezzük.

 

Ingatlanjog

Irodánk a magánszemélyek mindennemű ingatlanügyleteiben való képviselete mellett rendszeres tanácsadója nemzetközi és hazai társaságoknak komplex ingatlanvásárlásaik és fejlesztési beruházásaik terén. Irodánk számos nagy volumenű ingatlan-tranzakció, ingatlanfejlesztési projekt megvalósításában működött közre, pl.:
- Az egyik legnagyobb francia építőipari vállalat képviselete magyarországi tevékenysége során (irodaházak, földolaj és földgázraktárak építése, az M5-ös autópálya építése)
- Egy francia befektető társaság képviselete az EMKE irodaház megvalósításában
- Az egyik legnagyobb osztrák bank és leányvállalatainak képviselete magyarországi ingatlan beruházásaikkal kapcsolatos projektek megvalósításában
- Egy osztrák vállalat képviselete a Budapesti Húsipari Rt. üzemi ingatlanának megvásárlásában a magyar részvénytársaság privatizációjának keretében
- Tanácsadás egy magyar-izraeli konzorciumnak az egyik bevásárlóközpontjuk létrehozásakor (üzletek bérbeadása, üzemeltetési, karbantartási szerződések)
- Az egyik legnagyobb osztrák építőipari cég képviselete a magyar és osztrák építőipari vállalatokkal kötött építési szerződéseknél
- Tanácsadás egy magyar tulajdonú osztrák banknak ingatlanlízing-projektek kialakításában és lebonyolításában.

 

Internetjog

Irodánk egyik jogász munkatársa internet jogi szakértői képesítéssel rendelkezik.

 

Kártérítési jog

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik szinte valamennyi kártérítési területen. A bécsi és vilniusi partnerirodáink közreműködésével ausztriai és litván kárügyek intézését is rutinszerűen ellátjuk.
Orvosi műhibaperekben kórházakat, orvosokat és betegeket képviselünk peres, valamint nem peres eljárásokban.
Irodánk egyik ügyvéd munkatársa orvosi végzettséggel is rendelkezik, és jelentős gyakorlata van az orvosi kártérítési perek területen.
Személyi sérüléssel járó balesetek (közlekedési baleset, munkahelyi baleset, stb.), valamint egyéb kárigények (gépjármű kárrendezés, ingatlannal kapcsolatos kártérítés, stb.) érvényesítését rendszeresen végezzük.
A 2002-es osztrák (wampersdorfi) vonatbaleset magyar sérültjeit irodánk képviselte az osztrák államvasutakkal (ÖBB) szemben.
A 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijáték alatti viharban megsérült személyek és az elhunytak hozzátartozóit szintén irodánk képviseli.

 

Közbeszerzési jog

Irodánk számos magyar és külföldi cég magyarországi közbeszerzésének lebonyolításában működött közre.

 

Munkajog

Irodánk ellátja munkáltatók, valamint munkavállalók képviseletét munkaügyi perekben és munkaszerződések, kollektív szerződéseket készít vagy véleményez.

 

Nemzetközi magánjog

Az ügyfélkörünkből adódóan irodánk rendszeresen foglalkozik nemzetközi magánjogba tartozó kérdésekkel. Határon átnyúló jogvitákban való képviselet, követelések érvényesítése, valamint végrehajtási ügyek szintén tevékenységi körünkben tartoznak.

 

Pénzügyi jog

Irodánk ellátja társaságok képviseletét értékpapír piaci ügyletekben, szerződések elkészítésében.

 

Szabálysértési és büntetőjog

Mind bécsi, mind budapesti irodánk jelentős gyakorlattal rendelkezik büntetőjogi, valamint szabálysértési ügyek területén. Bécsi irodánk magyar ügyfelek ausztriai büntetőjogi képviseletét napi rendszerességgel végzi. A budapesti iroda elsősorban osztrák állampolgároknak nyújt segítséget Magyarországon indult büntető- és szabálysértési eljárásokban.

 

Szellemi alkotások joga

Irodánk elsősorban védjegyek lajstromozásával, hasznosításával kapcsolatban, illetve hatóságok és bíróságok előtti szabadalmi és védjegyügyekben jár el. Tevékenységünk a közösségi védjegyek lajstromozására illetve az azzal kapcsolatos jogviták esetén az Európai Unió Törvényszéke előtti jogi képviseletre is kiterjed.

 

Távközlési jog

Irodánk közreműködött számos külföldi távközlési társaság magyarországi képviseletének alapításában, a távközlési tevékenységek engedélyeztetésében, promóciós és reklám tevékenységek jogi (versenyjogi) hátterének biztosításában.

 

Választottbíróság és rendes bíróság előtti képviselet

Irodánk ügyfeleink jogi képviseletét is ellátja magyar és osztrák rendes bíróságok, magyar, osztrák és más nemzetközi állandó, illetve eseti választottbíróságok előtti eljárásokban.

 

Versenyjog

Irodánk számos ügyfelet képviselt versenyhivatali eljárásokban, amelyek többsége összefonódás (befolyásszerzés) engedélyezése volt.

Vissza a főoldalra!