Európa


Magától értetődő számunkra, hogy minden megoldandó jogi kérdés megoldásába bevonjuk az acquis coumunitaire-t, az Európai Unió joganyagát, a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság, és adott esetben a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság legújabb joggyakorlatát.

Szakmai gyakorlatunk hétköznapi részét jelenti, hogy ügyfeleink érdekében állandó kapcsolatban állunk mind a 25 EU-tagállam ügyvédeivel, hatóságaival és bíróságaival.

Mint az „Eurolaw“ tagja, mely szerte Európából tömörít független ügyvédi irodákat, ügyfeleink érdekeit a teljes Európai Unióban gyorsan, hatékonyan és a bürokratikus nehézségeket elkerülve tudjuk képviselni.

Speciális kelet-európai kompetenciánk alapján természetesen az Európai Unió keleti bővítése a szívügyünket jelenti. Jogi tanácsadóként személyesen megéltük az új EU-tagállamok gyors fejlődését a rendszerváltástól az EU-csatlakozásig, és ezért ügyfeleinknek segítséget tudunk abban nyújtani, hogy az EU-bővítésből adódó előnyöket és lehetőségeket a gyakorlatban is érvényesítsék.
 

 


Magunkról | Filozófiánk | A csapat | Szakterületek
Európa | Fordítóiroda | Publikációk | Képek |Kapcsolat |Térkép