Magunkról

Irodánkat 1990-ben Simonfay & Partner néven azzal a céllal alapítottuk Bécsben, hogy ipari üzemeknek és középvállalatoknak, különösen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén tanácsadást nyújtsunk, és képviseljük őket. Mindebben Dr. Simonfay Géza ipari vállalatok jogtanácsosaként szerzett sokéves tapasztalataira, nyelvtudására és nemzetközi tapasztalataira támaszkodhattunk.

Irodánk alapítása egybeesett a reformországokban végbemenő politikai fordulattal. Dr. Simonfay Géza személyes magyarországi kapcsolatai révén irodánk súlypontja kezdettől fogva a Magyarországon, ill. Szlovákiában befektetők részére nyújtott tanácsadás volt. Ezzel párhuzamosan más közép- és kelet-európai országokkal is kapcsolat alakult ki, valamint képviselni kezdtük magyar nyelvű ügyfeleinket Ausztriában és más EU-tagállamokban.

1991-ben Dr. Jakucs Zoltánnal együtt megalapítottuk a budapesti irodát.
Amióta Mag. Ulrich Salburg – aki éveken át dolgozott Litvániában jogászként – belépett irodánkba, egyre nagyobb arányban képviselünk külföldi befektetőket Litvániában is, valamint litván állampolgárokat Ausztriában és más EU-tagállamokban. 2002 nyara óta irodánk a Litván Köztársaság Bécsi Nagykövetségének bizalmi ügyvédje. Ramune Duleviciene litván ügyvédnővel együttesen 2002 óta fiókirodát működtetünk Vilniusban is.
2005-ben a Litván Köztársaság Mag. Ulrich Salburgot Felső-Ausztria hivatali körzet tiszteletbeli konzuljává nevezte ki.

Irodánk jogászai a reformországokban végbemenő politikai fordulatot, az új EU-tagállamokban lezajló folyamatokat kezdettől fogva végigélték, és ezért jogi kérdésekben a Simonfay & Salburg Iroda az Ön megfelelő partnere a kibővített Európában.

Irodánk speciális kelet-európai kompetenciája és gazdasági jogi specializációnk mellett tanácsadást nyújtunk és képviseljük az ügyfeleket az osztrák, a magyar, a litván és az EU-jog minden területén. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk a polgári peres, az államigazgatási és a büntetőeljárásokban.

További plusz pont munkatársaink soknyelvűsége Dr. Simonfay Géza osztrák bírósági tolmácsként folytatott tevékenysége az angol, a francia és a magyar nyelv viszonylataiban, és munkatársaink kitűnő magyar, angol, francia és litván nyelvismerete lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleinket a megfelelő személyes ügyintézés mellett képviseljük a hazai és nemzetközi, rendes és választottbíróságok előtt, anélkül hogy az ügyiratok előkészítéséhez harmadik személyeket kelljen az ügyintézési folyamatba bekapcsolnunk.

Irodánk több, mint tízéves fennállása alatt jelentős osztrák vállalatok képviseletében jogilag nehéz helyzeteket tudtunk megoldani nemzetközi szinten ügyfeleinkkel szorosan együttműködve.

Irodánk Bécs központi részén található, az Igazságügyi Minisztérium, az Igazságügyi Palota és a Volkstheater közvetlen közelében.


Magunkról | Filozófiánk | A csapat | Szakterületek
Európa | Fordítóiroda | Publikációk | Képek |Kapcsolat |Térkép | Adatkezelés