Szakterületek

Gazdasági jog

Szerződések elkészítése és tárgyalásos előkészítése, vállalatok felvásárlása és vizsgálata, due dilligence.

 

Munkajog

 

Értékpapírjog

 

 

Cégalapítás

Cégek alapítása Ausztriában, de az összes EU-tagállamban is, különösen a 2004. május 1-én csatlakozott új tagállamokban, elsősorban brit ltd.-k alapítása.

 

Polgári peres képviselet bíróságok előtt

 

 

Kintlévő követelések érvényesítése

 

 

Kártérítési igények szerződésszegés és balesetek esetén

 

 

Képviselet mindenfajta polgári eljárásban, különösen fizetésképtelenség és választottbírósági eljárásokban

 

 

 

Családjog, bontóper, tartásdíjviták és láthatási jog

 

 

 

Öröklési jog

Öröklési vitákban képviselet, és segítségnyújtás hagyatéki ügyek lebonyolításában

 

Az optimális társasági forma kiválasztása

Társasági szerződések elkészítése, egészen a cégjegyzékben történő bejegyzésig

 

Államigazgatási jog

Különösen idegenrendészeti jog, külföldiek foglalkoztatása és iparűzési jog

 

Ingatlanjog

Adásvételi szerződések elkészítése, lebonyolítás az ingatlannyilvántartási bejegyzésig

 

Bérleti jogi viták

Irodánk elsősorban védjegyek lajstromozásával, hasznosításával kapcsolatban, illetve hatóságok és bíróságok előtti szabadalmi és védjegyügyekben jár el. Tevékenységünk a közösségi védjegyek lajstromozására illetve az azzal kapcsolatos jogviták esetén az Európai Unió Törvényszéke előtti jogi képviseletre is kiterjed.

 

Versenyjog

Kartelljog, tisztességtelen verseny, védjegy és szabadalomjog.

 

Nemzetközi jog

az Európai Unió joga
Az EU újonnan csatlakozott államainak joga, különösen Litvániáé és Magyarországé
Nemzetközi magánjog és ENSZ-vételi jog

 

 

 


Az összes szolgáltatásunkat határokon átívelően nyújtjuk, melynek során irodának nemcsak a magyarországi és litvániai partnereink tapasztalataira hagyatkozhat, de az „Eurolaw“ szervezeten keresztül az Európai Unió összes tagállamában szakszerű jogi szolgáltatást kínálunk.


Magunkról | Filozófiánk | A csapat | Szakterületek
Európa | Fordítóiroda | Publikációk | Képek |Kapcsolat |Térkép