Jogi szakterületeink és tevékenységünk

Agrárkereskedelem, elsősorban gabona- és takarmánykereskedelem, valamint földművelési jog

Képviselet a bécsi tőzsdekamara választottbíróságán, GAFTA és EHB szerinti szerződések, adásvételi szerződések összeállítása.

 

 

Államigazgatási jog

Iparűzési jog, munkaerő-közvetítés, szabálysértési eljárás, vezetői engedély megvonása, idegenrendészeti jog, külföldiek foglalkoztatása és iparjog

 

Büntetőjog, jogi képviselet büntetőeljárásokban

Alperesek képviselete az összes bírósági fokon, sértett felek képviselete, képviselet büntetés-végrehajtás esetén

 

Cégalapítás

Cégek alapítása Ausztriában és az összes EU-tagállamban, különösen a 2004. május 1-je óta csatlakozott új tagállamokban

 

Családjog, bontóper, tartásdíjviták és láthatási jog

Tanácsadás válási egyezkedés során, átfogó válóperi képviselet a vagyonmegosztás során és felügyeleti jogi kérdésekben.

 

Értékpapírjog

Váltókkal, részvényekkel kapcsolatos jog.

 

Gazdasági jog

Szerződések elkészítése és tárgyalásos előkészítése, vállalatok felvásárlása és vizsgálata, kellő körültekintéssel elvégzett cégátvilágítás (más néven due diligence).

 

Ingatlanbérlési jog

Lakbércsökkentés, kilakoltatási perek.

 

Ingatlanjog

Adásvételi szerződések elkészítése, lebonyolítás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésig

 

Jogi képviselet polgári perek folyamán, elsősorban fizetésképtelenség esetén és választottbírósági eljárásokban

Bírósági képviselet polgári jogi perekben, választottbírósági képviselet, például a bécsi iparkamara nemzetközi választottbíróságán, vagy a bécsi tőzsdekamara választottbíróságán.

 

Kereskedelmi jog

Társasági szerződések elkészítése egészen a cégjegyzékbe történő bejegyzésig, az optimális társasági forma kiválasztása.

 

Kintlévőségek érvényesítése

Ügyvédi felszólítás, felszólító levél, európai követelésbehajtás, teljesítési eljárás.

 

Fuvarozási és szállítmányozási jog

Jogi felelősség megállapítása külföldi és belföldi szállítás során keletkezett károk esetén.

 

Munkajog

Munkaszerződés megírása, megtárgyalása, felmondási védelem, munkaviszony megszüntetése, versenytilalom.

 

Nemzetközi jog

  • Az Európai Unió joga
  • Az EU újonnan csatlakozott államainak joga, különösen Litvániáé és Magyarországé
  • Nemzetközi magánjog és ENSZ-vételi jog

 

Öröklési jog

Képviselet öröklési vitákban, segítségnyújtás hagyatéki ügyek lebonyolításában, valamint határokon átívelő örökségi ügyek rendezése különösen Európában

 

Szerződésszegést vagy balesetet követő kártérítési igény

Szerződésszegésből keletkezett, vagy baleseti kártérítési igények rendezése bíróság előtt, gondatlanságból keletkezett kártérítési igények rendezése különösen a vonattal és gépjárművekkel kapcsolatos felelősségi jogi törvény (EKHG) tekintetében.

 

Tőkepiaci jog

Tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogi felelősség és a befektetők védelme.

 

Védjegyjog

Ideiglenes intézkedések, magánjogi eljárások.

 

Végrehajtási jog

Osztrák és európai végrehajtást engedélyező okiratok belföldi és európai érvényesítése

 

Versenyjog

Kartelljog, tisztességtelen verseny, védjegy és szabadalomjog.

 Határon átnyúló szolgáltatásaink során jogi irodánk nemcsak a Magyarországon és Litvániában, valamint ottani partnereinkkel szerzett tapasztalatát tudja kamatoztatni, hanem az "Eurolaw" hálózaton keresztül kompetens jogi szolgáltatást kínálunk az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Vissza a főoldalra!