Fordítóiroda


A Simonfay & Partner fordítói tevékenységet is végez, amelyen belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

• fordítás,
• lektorálás,
• fordításhitelesítés.
• tolmácsolás.

A szakfordítást, fordításhitelesítést, lektorálást és tolmácsolást ügyfeleink számára magas színvonalon magyar, német, angol és francia nyelven, illetve ezek között bármilyen viszonylatban vállaljuk.

Az irodánk által készített hitelesített fordításokat a magyarországi és EU tagországok hatóságai (bíróságok, közigazgatási szervek, stb.) elfogadják. A dokumentumok fordításának megfelelőségéért Dr. Simonfay Géza jogi felelősséget vállal.

A fordítások hitelesítésére Dr. Simonfay Géza, Ausztriában bejegyzett hivatalos szakfordító részére az 1967. évi 24. törvényerejű rendelet (Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról) 22. és 23. cikke* ad lehetőséget. Mivel irodánk alapítója, Dr. Simonfay Géza Ausztriában bejegyzett hivatalos tolmács, illetve fordító, így az általa Ausztriában hitelesített okirat, az említett nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon további hitelesítésre nem szorul, vagyis egyenértékű az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített okirattal.

Irodánk fordítói tevékenységének díjszabása versenyképes, amely a fordítás típusától, a fordítási nyelvtől, valamint a vállalási határidőtől függ.
 

*22.cikk

(1) Az egyik Szerződő Állam bírósága, közjegyzője, vagy államigazgatási hatósága által kiállított olyan közokiratot, amelyet hivatalos aláírással és hivatalos pecséttel láttak el, a másik Szerződő Államban is megilleti a közokiratok bizonyító ereje. Ugyanez vonatkozik azokra az egyéb belföldi okiratokra is, amelyeket a kiállítás helye szerinti Szerződő Állam joga értelmében a közokiratok bizonyító ereje illeti meg.

(2) Ugyanez a bizonyító erő illeti meg a magánokiraton lévő aláírás valódiságának olyan igazolását, amelyet az - egyik Szerződő Állam bírósága államigazgatási hatósága, vagy közjegyzője vezetett az okiratra.

23.cikk

A 22.Cikk (1) bekezdésében említett olyan okirat - ideértve az aláírás valódiságának igazolását is -, amelyet a bíróság, államigazgatási hatóság, vagy az okiratot kiállító személy hivatalos aláírással és hivatalos pecséttel látott el, a másik Szerződő Államban való felhasználás során további hitelesítésre nem szorul.


Ügyfeleinket a faxon (0043/1/5265858), e-mailen (office@simonfay.at) vagy személyesen eljuttatott fordítandó (hitelesítendő), lektorálandó irat alapján, haladéktalanul tájékoztatjuk árajánlatunkról.Magunkról | Filozófiánk | A csapat | Szakterületek
Európa | Fordítóiroda | Publikációk | Képek |Kapcsolat |Térkép